Nowoczesny środek do opryskiwania roślin – bez karencji, bez pozostałości.

Dlaczego watro stosować Bisteran ?

 • Ma wpływ na lepsze kiełkowanie nasion i ukorzenianie sadzonek, tworzenie większej liczby korzeni i szybszy wzrost siewek.
 • Dostarcza do gleby tlen, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego roślin.
 • Powoduje zwiększenie ilości chlorofilu w liściach, co ma wpływ na wzrost i jakość plonu.
 • Indukuje tworzenie się grubszej epidermy (skórki), co utrudnia penetrację tkanki okrywającej, a przez to zwiększa odporność rośliny na drobnoustroje i pasożyty.
 • Powoduje uruchamianie w roślinach naturalnych mechanizmów obronnych i wzrost odporności na stresowe czynniki środowiska.
 • Przyspiesza gojenie ran rośliny, powstałych na skutek uszkodzenia: mechanicznego (grad, cięcie), biotycznego (szkodniki, patogeny), abiotycznego/fizykochemicznego (oparzenia roślin, uszkodzenia wywołane różnymi związkami chemicznymi, mrozowe i pomrozowe).
 • Zabezpiecza przed infekcjami, co sprzyja szybkiemu zabliźnianiu ran i regeneracji rośliny. Preparat należy zastosować niezwłocznie po powstaniu uszkodzeń.
 • Zabezpiecza system korzeniowy przed gniciem po bardzo obfitych deszczach lub powodziach (gdy woda utrzymuje się na powierzchni ziemi).
 • Użyty przed zbiorem dezynfekuje owoce i ogranicza występowanie na nich patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych, co wpływa na dłuższy okres przydatności do spożycia oraz przechowywania.
 • W uprawach sadowniczych ogranicza choroby kory i drewna. W szkółkach, po użyciu preparatu, zanotowano znaczne przyrosty
  pędów drzew i krzewów, zakończone dużymi pąkami kwiatowymi, bez objawów chorobowych.
 • Systematycznie stosowany, ogranicza występowanie patogenów, co znacząco wpływa na jakość plonów.

Zapraszamy do naszych sklepów: https://agricola-lublin.com.pl/kontakt/