Encera – nowoczesne bakterie azotowe

Encera została wprowadzona na polski rynek przez firmę SUMI AGRO w 2024 roku, a badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie potwierdziły jej skuteczność na takich uprawach jak kukurydza, pszenica, ziemniak, rzepak i burak cukrowy. Doświadczenia naukowców z innych krajów wykazały jej efektywne działanie w uprawie wielu innych roślin, m.in. warzyw, truskawek, czy soi.

Co to jest Encera?
Encera to innowacyjny preparat zawierający bakterie azotowe, endofityczne Gluconacetobacter diazotrophicus (GD), które wiążą azot atmosferyczny i udostępniają go roślinom, przyczyniając się do ich lepszego odżywienia azotem.
Jak działa Encera?
Encera działa poprzez kolonizację rośliny przez bakterie GD, które wnikają do przestrzeni międzykomórkowych i wnętrza komórek roślinnych, dostarczając azot atmosferyczny w formie amonowej. Dzięki temu rośliny mogą efektywnie wykorzystać azot do budowy aminokwasów i innych kluczowych związków.
Na jakie rośliny działa Encera?
Encera może być stosowana na szeroką gamę roślin, w tym na kukurydzę, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, a także na uprawy warzywne, jagodowe i strączkowe. Przeczytaj: https://www.agrofakt.pl/encera-w-uprawie-ziemniakow-jak-zwiekszyc-plon/
Kiedy stosować Encerę?
Dla roślin jarych aplikacja nalistna powinna być wykonana, gdy rośliny mają już rozbudowaną powierzchnię asymilacyjną. Zgodnie z etykietą oprysk możemy wykonać od fazy BBCH 12. Encerę można również stosować jesienią na rośliny ozime.
Czy Encera zmniejsza zimotrwałość roślin?
Encera nie obniża zimotrwałości roślin. Bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus uwalniają azot w formie amonowej, co nie wpływa negatywnie na zimotrwałość, w przeciwieństwie do formy azotanowej. Dlatego aplikacja jesienna poza wsparciem dynamiki rozwoju, pozwala na odpowiednie przygotowanie roślin do zimowego spoczynku.
Jak szybko po aplikacji widać efekty?
Wizualne efekty, takie jak lepsze wybarwienie liści, można zauważyć po około 3-4 tygodniach. Efekty te są trwałe i utrzymują się do momentu uzyskania podwyższonego plonu.
Jakie są dodatkowe korzyści stosowania Encery?
Encera, oprócz wiązania azotu, zwiększa solubilizację fosforu i cynku, co jest kluczowe dla wzrostu roślin. Stymuluje również rośliny do wytwarzania związków biochemicznych odpowiedzialnych za reakcje obronne.
Jakich efektów można spodziewać się po stosowaniu Encery?
Badania wykazały istotny wzrost plonu po stosowaniu Encery, m.in. w uprawach kukurydzy, pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraków cukrowych. W przypadku zastosowania Encery w burakach cukrowych, poza wzrostem plonu korzeni odnotowano także zwiększona zawartość cukru.
Czy Encera może zastąpić nawożenie mineralne?
Encera nie może zastąpić nawożenia mineralnego, które jest niezbędne dla zapewnienia optymalnych warunków startowych dla roślin. Jednak stosowanie Encery umożliwia zwiększenie plonu przy optymalnym nawożeniu. Bakterie azotowe wspomagają nawożenie mineralne, a ich główna rola wiąże się z zapewnieniem dostarczenia stałego dostępu do azotu niezbędnego dla wzrostu roślin w odpowiednim miejscu i czasie, który jest kluczowy dla uwalniania pełnego potencjału plonotwórczego upraw
Czy Encerę można mieszać z innymi środkami?
Encerę można bezpiecznie mieszać z wieloma agrochemikaliami, w tym z niektórymi fungicydami, herbicydami i insektycydami. Ważne jest jednak, aby zwrócić szczególną uwagę na etykiety produktów i zalecenia producenta dotyczące mieszalności, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich stosowanych środków.
W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z regionalnym przedstawicielem SUMI AGRO. Stosowanie Encery w kombinacji z odpowiednio dobranymi agrochemikaliami może zwiększyć efektywność zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych, jednocześnie optymalizując proces nawożenia roślin.

Dowiedz się więcej kiedy i jak stosować Encerę:

Encera to skuteczność udowodniona naukowo: