11 mar 2024

Komunikat WIORiN w Lublinie

Komuniat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki). Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który: uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz…

Czytaj więcej