Wydarzenie odbyło się 08.09.2023 r. w gospodarstwie rolnym Pana Tomasza Suchary w Chomęciskach Dużych.
Zaprezentowano poletka doświadczalne kukurydzy kiszonkowej: GEDIMAXX, DKC 4010, DKC 3796, DKC 3789, KINGSTONE, ARBORI, OSTINATI, MAS 333T, MAS29T, CLOONEY, AKANTO i kukurydzy ziarnowej: CS KISSMI, KALKUTA, MONLERI CS, CS SOREMI, OVERSTONE, GREYSTONE, PLATFORM, ROLLINGSTONE, IMPAKTIT, ANTIGONE, BAOBI CS z hodowli Caussade Semences Pro oraz LG 31.240, LG 31.245, LG 32.257, LG 31.280, LG 31.277, CLEMENTEEN z hodowli Limagrain.
Nie zabrakło pokazu maszyn rolniczych. Można było zobaczyć ciągniki FENDT i VALTRA.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.